Çocuk Check Up

Sonuçlar uzman çocuk doktoru tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Check-Up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir.

Çocuk Check Up

Bilgi Formu

Muayane 

Çocuk tam bir fizik muayene ve testler içerir. Bu muayenede checkup merkezi, problemleri bulmak veya önlemek için çocuğun büyümesini ve gelişimini kontrol edecektir. Doktorumuz, çocuğunuzun boyunu, kilosunu ve diğer önemli bilgilerini kaydeder. Checkup ve diğer tarama testleri çocuk checkup ın bir parçası olacaktır. Çocuğunuz sağlıklı olsa bile, çocuk check up çocuğunuzun iyiliğine odaklanmak için iyi bir karardır. Çocuk check up ile iyileştirme ve sorunları önleme yolları hakkında doktorumuzla konuşmak çocuğunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Çocuk Check Up Yararları 

- Önleme. Çocuğunuz hastalıkları önlemek için düzenli aşılamalar yaptırır. Hepatit Menenjit , Zatürre vs. Ayrıca doktorunuza evde ve okulda beslenme ve hastalık bulaşması hakkında sorular sorabilirsiniz.
- Büyüme ve gelişme takibi. Çocuğunuzun son checkuptan bu yana ne kadar büyüdüğünü görün ve çocuğunuzun gelişimi hakkında doktorunuzla konuşun. Çocuğunuzun kilometre taşlarını, sosyal davranışlarını ve öğrenmelerini tartışabilirsiniz.
- Artan endişeler. Çocuğunuzun hakkında doktor ile konuşmanızdan önce, çocuk ile diyaloğunuzu, davranışlarını, uyuma, yemek yeme, geçirdiği hastalıklar veya diğer aile üyeleriyle iyi ilişkileri gibi konuların bir listesini yapın. Ziyaretin başında doktorunuzla konuşmak için ilk üç ila beş soru veya kaygılarınız hazırlayın.
- Takım olarak yaklaşım. Düzenli checkup, çocuk doktoru, ebeveyn ve çocuk arasında güçlü ve güvenilir ilişkiler oluşturur. İyi bir çocuk checkup çocuk doktorlarının ve ebeveynlerin çocukların sağlık ihtiyaçlarına hizmet etmesinin bir yolu olarak önerilmektedir. Bu ekip yaklaşımı, bir çocuğun optimal fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

Beslenme tavsiyesi :

Yaş dengeli diyet için uygun diyet
Emzirme bilgilendirmesi
Diyet ve entelektüel gelişim
Diyette florür
Bebek formülleri
Çocuklarda obezite

Büyüme ve gelişme:

Bebek – yeni doğan gelişimi
Yürümeye başlayan çocuk gelişimi
Okul öncesi gelişim
Okul çağındaki çocuk gelişimi
Ergen gelişimi
Gelişimsel kilometre taşları

KANSER TARAMASI TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )

LDH: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi, kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDH artar.
Kalsiyum (Ca): Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı (Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
CEA: Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir. Genel kanser tarama testidir.

ROMATİZMA ve ENFEKSİYON ANALİZLERİ ( 4 Adet Tahlil )

ASO: Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP (C-Reaktif Protein): cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. Enfeksiyonun varlığını gösterir.

BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEPATİT (2 ADET TAHLİL)

HBsAg: HBsAg insanda bulunan hepatit B antijeninin niteleyici tesbiti için yapılan testtir.

KANSIZLIK TARAMASI (22 ADET TAHLİL) 

Tam Kan Sayımı ( Hemogram 22 Parametre): Toplam 22 kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır. Granülösitlernötrofil, bozofil ve eozinofili içerirken, arganülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır . Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geri taşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MVC, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde; eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer.
Demir (Fe): Demir eksikliği ve anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
Demir Bağlama(Fe B): Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.

BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ (9 ADET TAHLİL)

Trigliserid (Kan Yağları): Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Total Bilirubin: Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür. Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt Bilirubin: Direkt bilirubin ;değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
Glukoz (Kan Şekeri): Kan şekeri ,şeker hastalığının belirlenmesinde kullanılır.
İndirekt Bilirubin: İndirekt bilirubin; değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder
Dışkıda Parazit: Dışkının mikroskopla incelenmesidir, parazit ve yumurtalarının, kurtçuk ve asalakların tespiti, teşhisi, sindirim, iltihap ve gizli kanama teşhisi, ishale yol açan mikropların tespiti.
GGK (Gaitada Gizli Kan): GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde
Boğaz Kültürü: Boğazda oluşan enfeksiyonları, beta mikrobu, tonsilit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını belirler.Total IgE (Alerji): Vücudumuzda herhangi bir maddeye karşı oluşan alerjik reaksiyon durumlarında yükselir. Genel alerji testidir.

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )

Üre: Böbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
Kreatinin: Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm, akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması, şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebeliktir.
Tam İdrar Anlizi: Tam idrar ; İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH, Dansite, Renk, yoğunluk, İltihap, taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Ürik Asit: Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi. Ağır egzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )

SGOT (AST): SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT (ALT): SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Alkalen Fosfataz(ALP): ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artar Pankreas fonksiyonunu denetler.

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ ( 8 Adet Görüntüleme )

Tüm Batın Ultrasonu(USG): Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra kesesi, safra yolları, böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat v.s .Kum, taş kist gibi oluşumların teşhisi.
Akciğer Kalp Aort Filmi (Grafisi): Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.

DEĞERLENDİRMELER 

UZMAN ÇOCUK DOKTORU DEĞERLENDİRMESİ: Sonuçlar uzman çocuk doktoru tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Check-Up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00’den itibaren hiçbir şey alınmamalıdır, su içilebilir.
Yorumlar

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin