Erkek Check Up

Sonuçlar İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir. Anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Check-Up içi gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir.

Erkek Check Up

Bilgi Formu

KANSER TARAMASI TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

CEA: Genel kanser ve tümör taraması testidir.
LDH: Bazı kanser hastalıklarında, karaciğer hastalıkları ve kalp krizinde yükselir.
KALSİYUM (CA): Hiperparatiroidizm, moling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, paget hastalığı, immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları vs.

ROMATİZMA VE ENFEKSİYON ANALİZLERİ (2 ADET TAHLİL)

cRP (c- Reaktif Protein): cRPromatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEPATİT (2 ADET TAHLİL)

HBsAg: HBsAg insanda bulunan hepatit B antijeninin niteleyici tesbiti için yapılan testtir.

KANSIZLIK TARAMASI (22 ADET TAHLİL)

Tam Kan Sayımı (Hemogram 22 Parametre): Toplam 22 kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır: Granülösitlernötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken arganülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vucüttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde; eritrotis sayısı Hb düşer.
Vitamin B12: Kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer. Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür.
Demir (Fe): Demir eksikliği ve anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.
Demir Bağlama(Fe B): Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.

TİROİD (GUATR) FONKSİYON TESTLERİ ( 3 ADET TAHLİL)

FT3 (SERBEST T3): FT3 tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid (düşük) ve hipertiroid (yüksek) durumlarını ayırmada kullanılır.
TSH: TSH tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.

BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ (12 ADET TAHLİL)

KOLESTEROL HDL (İYİ KOLESTEROL):Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
KOLESTEROL VLDL (LOW KOLESTEROL): Çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL kolesterol kadar tehlikeli değildir.
TRİGLİSERİD (KAN YAĞLARI): Trigliserid düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserid ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır.
ÜRİK ASİT: Gut hastalığı, böbrek yetmezliği. Alkolizm, lösemi, açlık, downsendromu, kurşun zehirlenmesi, ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
SODYUM (NA): Vucüttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur. Sıvı-Elektrolit ve Asit- Baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kas çalışmasını sağlamaktadır. Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önemlidir.
TOTAL PROTEİN: Protein kayıbının arttığı böbrek sendromu ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer. Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiplemyolomda görülür. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
ALBUMİN: Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması, nefrotiksendrom, yanık, travma gibi vucüt yüzeylerinde kaybın artması, plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.
GLOBULİN: Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
SEDİMANTASYON: İnflamatuar hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, ramatoid hastalıklar
GAİTADA GİZLİ KAN (GGK): GGK gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
DIŞKI MİKROSKOPİSİ: Dışkının mikroskopla incelenmesidir, parazit ve yumurtalarının, kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi, sindirim, iltihap ve gizli kanama teşhisi, ishale yol açan mikropların tesbiti

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (3 ADET TAHLİL)

ÜRE: Böbrek yetmezliklerinde düzeyleri yükselir.
KREATİNİN: Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıkları, şok dehidratasyon, hipertiroidizm, akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması, şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
TAM İDRAR ANALİZİ: Tam idrar; İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH, kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi

KARACİĞER, PANKREAS FONKSİYON TESTLERİ (4 ADET TAHLİL)

SGOT (AST): Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT(ALT): Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif pastnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokardinfarktüsü, myokardit, muskulerdistrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve pankreatit olgularında seviyeleri yükseltir.
GAMA GLUTAMİL TRANSFEROZ (GGT): GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır. Karaciğer hastalıkları, kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı
AMİLAZ: Yüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte (Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde.

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ (5 ADET GÖRÜNTÜLEME)

EKG (ELEKTROKARDİOGRAFİ): EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi teşhisi
AKCİĞER KALP AORT FİLMİ (GRAFİSİ): Akciğer filmi akciğer hastalıkları, akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zattürreve verem gibi hastalıkların teşhisi
TÜM BATIN ULTRASONU (USG): Tüm batın USG, tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra yolları, böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat vs. kum, taş, kist gibi oluşumların teşhisi
PROSTAT ULTRASYONU (USG): Prostat bezinin incelenmesi, fonksiyonlarının belirlenmesi.
TROİD (USG): Tiroid bezi ultrasonu,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

DEĞERLENDİRMELER

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DEĞERLENDİRMESİ:
Sonuçlar İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilir, gerekli açıklama ve öneriler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Check-Up içi gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir. Akşam 21:00’den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir şey alınmamalıdır, su içilebilir.


Yorumlar

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin